top of page

Program szkolenia:

 1. Co to jest motywacja i jak działa – trzy typy motywacji.

 2. Co motywuje mojego klienta - dlaczego klienci zapisują się na trening?

 3. Opuszczanie treningów - główne przyczyny braku motywacji.

 4. Główne grzechy „motywowania”- czego nie robić.

 5. Techniki skutecznej motywacji podczas zajęć

 6. Rola wyznaczania celów w budowaniu zaangażowania

 7. Systemy oceny i informacji zwrotnej w utrzymaniu motywacji

 8. Nagroda – różne sposoby rozumienia sukcesu.

 9. Stała współpraca – zarządzanie motywacją przez długi czas

 10. Kształtowanie postawy „fitness” u klientów.

 11. Rola osobowości trenera w budowaniu zaangażowania klientów.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe
Otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia
bottom of page